top of page

ŽÁDOSTI A GRANTY

PRO
MÉDIA

Umělecké projekty
umelecke-projekty.jpg

01 GRANTOVÝ PROGRAM 2024

NŽU vypisuje 1 – 2 grantové výzvy ročně na podporu uměleckých projektů hudebních, divadelních, tanečních a v dalších oborech pódiového umění. Vstup do grantového systému  a elektronický formulář pro podání přihlášky do grantového řízení naleznete zde: https://granty.nadace-zivot-umelce.cz/

Přihlášky do 1. výzvy podávejte od 1.1.2024 do 29.2.2024. Žádosti podané po tomto datu budou zamítnuty. Přihláška do grantového řízení se podává výhradně elektronicky, stejně jako vyúčtování projektu. 

Číst více

 Nadace Život umělce podporuje rozvoj a studium budoucích výkonných profesionálních umělců. Studenti mohou touto cestou žádat o příspěvek na mimořádné studijní příležitosti: zahraniční stáže a kurzy, semináře a festivaly, zápisné na soutěže.

Formulář pro podávání žádostí o stipendia ke stažení ZDE.

Vyplněnou a podepsanou žádost s přílohami nám zašlete na nzu@nadace-zivot-umelce.cz

02 STIPENDIA

03 SOCIÁLNÍ PODPORA

bublina3_edited.png

Náš sociální program podporuje umělce, kteří se nezaviněně ocitnou v hmotné nouzi (úraz, nemoc, ovdovění apod.). Myslíme i na umělce seniory, nemocné či sociálně izolované. Nadace rovněž udílí sirotčí rentu pro děti předčasně zesnulých umělců, která se vyplácí až do ukončení jejich VŠ studia. Čtěte pravidla pro finanční výpomoc ZDEFormulář žádosti si můžete stáhnout ZDE.

O finanční pomoc mohou žádat také samoživitelky a samoživitelé. Žádost je potřeba doložit souhlasem příslušné profesní organizace, která je se situací žadatele obeznámena. Formulář pro samoživitele ZDE. Podávat žádosti lze celoročně, elektronicky, poštou i osobně na adrese nadace.

04 PODMÍNKY PŘIDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU 

Mluvte s námi otevřeně.

Nechceme číst papírové vize, ale poznat vaši kreativitu,

umělecký přínos a konkrétní záměr.

Sedm rad pro úspěšné vyřízení žádosti na umělecký projekt:

  1. Dodržet termín dodání včetně povinné přílohy – kopie smlouvy o bankovním účtu. Nenechávejte žádost na poslední den, abyste případná pochybení stačili opravit.

  2. Popsat co nejkonkrétněji program, vystupující, termín akce a komu je určena. Žádat v ideálním případě položky jako honoráře umělců, nájem sálů, poplatky OSA, DILIA, dopravu souboru, rekvizit, tiskoviny (programy, plakáty).

  3. Žádat v jednom roce maximálně o dva projekty, ostatní žádosti stejného pořadatele budou zamítnuty.

  4. Nedávat do žádosti tyto položky: dlouhodobé nájmy, mzdy a náklady na běžnou činnost souborů, inzerci, technologické zázemí akce, rauty, pořízení videozáznamů a CD, nákupy techniky, nástrojů a jejich příslušenství, provoz webových stránek, odměnu producenta, dramaturgie, administrativu.

  5. Soustředit se na výkonné pódiové umělce: nepodporujeme výtvarné projekty, knihy, CD, film, autorskou tvorbu. Od toho jsou zase jiné nadace.

  6. Nežádat za organizace financované z veřejného rozpočtu: školy, umělecká tělesa a soubory, ministerstva, státní ústavy apod. Podporujeme aktivní jednotlivce, spolky a soukromé subjekty.

  7. Doporučení některé z našich zakládajících profesních organizací (uvedeno v Kdo jsme) může pomoci. Není povinné, ale pokud se za váš projekt postaví jako za kvalitní akci, bereme to v potaz.

bublina1_edited.png
bublina2_edited.png
Stipendia
Sociální podpra
Podmínky pro přidělení
stidendia.jpg
pexels-cottonbro-10251767_edited.jpg

05 VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Soustřeďte se na položky, které byly schváleny ve smlouvě o udělení příspěvku. Jiné použití finančních prostředků nebude uznáno a budeme požadovat vrácení příspěvku. Pokud bude vaše akce či projekt z jakýchkoliv důvodů zrušen, příspěvek se vrací na konto NŽU. K vyúčtování využijte formulář na našich webových stránkách. V případě nedodání vyúčtování se žadatel vystavuje riziku, že příspěvek budeme požadovat zpět a jeho další
žádosti v budoucnu nebudou Nadací přijaty kladně. Vyúčtování nahrajte do systému do 30 dnů od skončení akce.

 

Návod na nahrání vyúčtování do systému je zde


Formulář pro vyúčtování příspěvku na umělecký projekt ke stažení ZDE.

bublina1_edited.png
bottom of page