top of page

ŽÁDOSTI A GRANTY

PRO
MÉDIA

Umělecké projekty
umelecke-projekty.jpg

01 GRANTOVÝ PROGRAM 2023

NŽU vypisuje 1 – 2 grantové výzvy ročně na podporu uměleckých projektů. Vstup do grantového systému  a elektronický formulář pro podání přihlášky do grantového řízení naleznete zde: https://granty.nadace-zivot-umelce.cz/

Přihlášky do 2. výzvy podávejte od 1.6.2023 do 31.8.2023. Žádosti podané po tomto datu budou zamítnuty. Přihláška do grantového řízení se podává výhradně elektronicky, stejně jako vyúčtování projektu. 

Číst více

 

02 STIPENDIA

 Nadace Život umělce podporuje rozvoj a studium budoucích výkonných profesionálních umělců. Studenti mohou touto cestou žádat o příspěvek na mimořádné studijní příležitosti: zahraniční stáže a kurzy, semináře a festivaly, zápisné na soutěže.

Formulář pro podávání žádostí o stipendia ke stažení ZDE.

Vyplněnou a podepsanou žádost s přílohami nám zašlete na nzu@nadace-zivot-umelce.cz

bublina3_edited.png

03 SOCIÁLNÍ PODPORA

I úspěšní umělci se mohou nezaviněně dostat do existenčních potíží, vzpomeňme dva roky “vypnuté kultury“ během covidu. Myslíme i na umělce seniory, trpící samotou nebo nemocí. Žádost mohou v případě těžkého zdravotního stavu za umělce podat i jeho příbuzní, kolegové nebo jeho příslušná profesní organizace, která žádost potvrzuje. Podávat žádosti lze celoročně, elektronicky, poštou i osobně na adrese nadace.

Formulář pro podávání žádostí o sociální příspěvky ZDE. Pravidla pro udělování nadačních sociálních příspěvků naleznete ZDE.

04 PODMÍNKY PŘIDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU 

Mluvte s námi otevřeně.

Nechceme číst papírové vize, ale poznat vaši kreativitu,

umělecký přínos a konkrétní záměr.

Sedm rad pro úspěšné vyřízení žádosti na umělecký projekt:

  1. Dodržet termín dodání a povinné přílohy. Pokud něco zapomenete, domluvte se s kanceláří NŽU o dodatečném zaslání mailem.

  2. Popsat co nejkonkrétněji program, vystupující, termín akce a komu je určena. Žádat v ideálním případě položky jako honoráře umělců, nájem sálů, poplatky OSA, DILIA, dopravu souboru, rekvizit, tiskoviny (programy, plakáty).

  3. Žádat v jednom roce maximálně o dva projekty, ostatní žádosti stejného pořadatele budou zamítnuty.

  4. Nedávat do žádosti tyto položky: dlouhodobé nájmy, mzdy a náklady na běžnou činnost souborů, inzerci, technologické zázemí akce, rauty, pořízení videozáznamů a CD, nákupy techniky, nástrojů a jejich příslušenství, provoz webových stránek, odměnu producenta, dramaturgie, administrativu.

  5. Soustředit se na výkonné pódiové umělce: nepodporujeme výtvarné projekty, knihy, CD, film, autorskou tvorbu. Od toho jsou zase jiné nadace.

  6. Nežádat za organizace financované z veřejného rozpočtu: školy, umělecká tělesa a soubory, ministerstva, ústavy apod. Podporujeme aktivní jednotlivce, spolky a soukromé subjekty.

  7. Získat a do žádosti uvést podporu profesní organizace, která patří ke zřizovatelům NŽU.

 

bublina2_edited.png
Stipendia
Sociální podpra
Podmínky pro přidělení
stidendia.jpg
pexels-cottonbro-10251767_edited.jpg
bublina1_edited.png

05 VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Soustřeďte se na položky, které byly schváleny ve smlouvě o udělení příspěvku. Jiné použití finančních prostředků nebude uznáno a budeme požadovat vrácení příspěvku. Pokud bude vaše akce či projekt z jakýchkoliv důvodů zrušen, příspěvek se vrací na konto NŽU. K vyúčtování využijte formulář na našich webových stránkách. V případě nedodání vyúčtování se žadatel vystavuje riziku, že příspěvek budeme požadovat zpět a jeho další
žádosti v budoucnu nebudou Nadací přijaty kladně. Vyúčtování nahrajte do systému do 30 dnů od skončení akce.

 

Návod na nahrání vyúčtování do systému je zde


Formulář pro vyúčtování příspěvku na umělecký projekt ke stažení ZDE.

bublina1_edited.png
bottom of page