Pro hodnocení všech žádostí o příspěvky

na umělecké projekty doručené včas a formálně správně bude správní rada zasedat 27. 5. 2021, následně budou výsledky zveřejněny na www nadace a všichni úspěšní žadatelé budou též informováni písemně.