AKTUALITY

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 24. května 2016 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubna 2016.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2016 (využitelné na projekty konané v r. 2016) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. březnem 2016 a končí 30. … (pokračování)

Celá aktualita

NADACE ŽIVOT UMĚLCE zpravidla vyhlašuje 3 grantové výzvy na podporu uměleckých projektů ročně. Předpoklad termínů pro příští rok je následující a pokyny pro vyplnění žádostí a formuláře žádostí ke každé konkrétní výzvě se mohou lišit a budou zveřejněny na našich webových stránkách vždy cca … (pokračování)

Celá aktualita