AKTUALITY

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 23. března 2017 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2017.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. březnem 2017 a končí 28. … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 19. září 2016 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o
příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2016.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) nalzenete zde.

Celá aktualita