AKTUALITY

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 15. září 2014 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2014.

Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.

Celá aktualita

Výsledky hodnocení správní rady NADACE ŽIVOT UMĚLCE všech formálně a obsahově úplných a v rámci vyhlášené výzvy došlých žádostí o příspěvky na umělecké projekty ve výzvě s uzávěrkou k 31. 7. 2014 budou známy po 15. 9. 2014. Žadatelé budou vyrozuměni písemně a na … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2014 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem 2014 a končí 31. července 2014.

Bližší informace (formuláře žádostí, … (pokračování)

Celá aktualita