AKTUALITY

na umělecké projekty doručené v rámci vyhlášené grantové výzvy s uzávěrkou k 31.7.2016 a formálně a obsahově úplné, správní rada nadace vyhodnotí 19.9.2016. Následně budou všichni žadatelé písemně v  listinné podobě, případně e-mailem informováni o výsledcích, které budou též zveřejněny na webových stránkách nadace.

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2016 (využitelné na projekty konané v r. 2016) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem 2016 a končí 31. … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 24. května 2016 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubna 2016.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde

Celá aktualita