Upozornění

Žádáme všechny zájemce o příspěvky na umělecké projekty o informaci, zda se jejich umělecké projekty, ke kterým zasílají žádosti o příspěvky, již v letošním roce realizovaly, případně budou realizovat nebo zda jsou zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Tyto informace využijeme při hodnocení došlých žádostí. Žádosti o sociální příspěvky poběží ve stávajícím režimu. Informace o dalším vývoji budou zveřejněny na www nadace, dále mohou býtPokračovat ve čtení

Pozastavení grantové výzvy COVID 19

Na základě rozhodnutí členů správní rady NADACE ŽIVOT UMĚLCE se s účinností k 12. 5. 2020 pozastavuje přijímání žádostí o příspěvky v rámci grantové výzvy COVID 19 – 2020.

G R A N T O V Á  V Ý Z V A C O V I D – 1 9

NADACE ŽIVOT UMĚLCE  vyhlašuje grantovou výzvu COVID – 19 na poskytnutí finanční pomoci pro OSVČ – výkonné umělce – působící v ČR, mající české občanství a/nebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR. Žadatelé mohou požádat prostřednictvím PDF formuláře (formulář zde). Formulář je třeba vyplněný vytisknout, podepsat a doručit do sídla NADACI ŽIVOT UMĚLCE. V případě, že žadatel je členem profesní organizace, dodáPokračovat ve čtení