AKTUALITY

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.
Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem a konče 31. … (pokračování)

Celá aktualita
  • 14. 4. 1992 zahájení činnosti
  • 1. 6. 1992 schválení prvního statutu nadace
  • 3. 6. 1992 slavnostní zahájení koncertem v pražském Rudolfinu za účasti Zuzany Navarové
Celá aktualita

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, Pavel Drbal, tel. 776751715.

www.medicinahudebniku.cz

 

Celá aktualita