Výsledky 1. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2019. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

2. výzva na poskytnutí nadačních příspěvků na projekty

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. 3. 2019 a končí 30. 4. 2019. Správní rada nadace bude hodnotit pouze žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení

1. výzva na poskytnutí nadačních příspěvků na projekty

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. 1. 2019 a končí 28. 2. 2019. Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplnéPokračovat ve čtení