AKTUALITY

a obsahově i formálně úplných žádostí o
příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubna 2015
budou známy a na webových stránkách nadace zveřejněny po 25. květnu 2015.

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 26. března 2015
vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o
příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 27. února 2015.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2015 (využitelné na projekty konané v r. 2015) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 2. březnem 2015 a končí … (pokračování)

Celá aktualita