AKTUALITY

  • 14. 4. 1992 zahájení činnosti
  • 1. 6. 1992 schválení prvního statutu nadace
  • 3. 6. 1992 slavnostní zahájení koncertem v pražském Rudolfinu za účasti Zuzany Navarové
Celá aktualita

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, Pavel Drbal, tel. 776751715.

www.medicinahudebniku.cz

 

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 23. května 2017 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. dubna 2017.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete ZDE

Celá aktualita