AKTUALITY

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 8. září 2015 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2015.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2015 (využitelné na projekty konané v r. 2015) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem 2015 a … (pokračování)

Celá aktualita

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2015 (využitelné na projekty konané v r. 2015) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 2. březnem 2015 a končí … (pokračování)

Celá aktualita