top of page

Nová pravidla žádostí studentů o stipendia


Od roku 2023 mohou žádat studenti o příspěvek na zahraniční stáž, mistrovské kurzy, účast v mezinárodní soutěži apod. ve zvláštním režimu. Vyjmuli jsme studentské žádosti z grantového systému a zavedli speciální formulář pro STIPENDIA (https://www.nadace-zivot-umelce.cz/zadosti-a-granty), který je jednodušší a místo nahrání do systému se zasílá mailem. Žádosti mohou žadatelé podávat po celý rok, ale vyhodnocovány budou jen dvakrát ročně, vždy na konci výzvy pro umělecké granty, kdy správní rada vedle uměleckých projektů posoudí i žádosti o stipendia. To znamená v březnu 2023 a pak po druhé výzvě, která bude vypsána o prázdninách. Rozhodnutí SR bude žadatelům sděleno mailem.

Novinkou je, že požadujeme potvrzení školicí instituce, na které chce žadatel studovat, že je do kurzu přijat, nebo minimálně že se kurz toho roku otvírá a instituce přijala přihlášku dotyčného uchazeče. Také dobrozdání z české strany, např. vysílající školy, profesora, představitele profesní organizace je vhodné připojit. Všem uchazečům přejeme hodně štěstí!

157 views0 comments

Comentarios


bottom of page