top of page

Žádosti o granty bez papírování

Od 1. ledna 2023 běží první grantová výzva pro umělecké projekty. Opakovaně se nás žadatelé ptají, zda musí žádost zaslat rovněž poštou nebo datovou schránkou. NEMUSÍ! Stačí vyplnit žádost jen jednou v grantovém systému. Doporučení pro úspěšné vyřízení grantu a další podrobnosti najdete v oddílu 04.

Upozorňujeme žadatele o příspěvek na studium (zahraniční stáž, mistrovském kurzy, cestovné a účastnické poplatky na mezinárodní soutěže), že již nemusejí vyplňovat žádost o grant, ale že jsme pro ně zavedli speciální formulář pro STIPENDIA (https://www.nadace-zivot-umelce.cz/zadosti-a-granty), který je jednodušší a místo nahrání do systému se zasílá mailem.

Konec první výzvy je již 28.2.2023.


391 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page