Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2018.

Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.

Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.