Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2019.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde
Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.