Výsledky 1. výzvy 2017

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 23. března 2017 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2017.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde