Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.
Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem a konče 31. červencem 2017.
Správní rada nadace bude hodnotit pouze žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné.

Žádosti se dne 31.7. přijímají v kanceláři nadace od 9 do 16:30 hodin.