ADAMEC Jan sólista – hlas.obor – tenor (UPZ) 1949
ANDRESÍKOVÁ Jana herečka (HA) 1941
BOGUNIA Stanislav klavírista, dirigent (SKU) 1949
BOŽKA Josef houslista (SRNŽU) 1945
ČECHOVÁ Libuše režisérka opery (SRNŽU) 1928
ČERNÝ Jožka zpěvák (SAI) 1942
DŘÍZGEVIČ Jaromír hlas.obor – baryton (UPZ) 1934
FIALA Václav trombon (SRNŽU) 1930
HÁJEK Jiří hráč na flétnu, picolu, dudy a bicí nástroje (SRNŽU) 1944
HLAVA Jiří hráč na trubku (SAI) 1945
HLOŽEK Stanislav zpěvák (ARTES) 1954
HORA Jan hráč na varhany (SKU) 1936
HRADILOVÁ-HOFMANOVÁ Drahomíra herečka (HA) 1943
HUBÁLKOVÁ-SLAVÍČKOVÁ Svatava sólistka – hlas.obor – soprán (SRNŽU) 1949
JELÍNKOVÁ Miluše hlas.obor – soprán (UPZ) 1948
JERIE Marek violoncellista (SKU) 1947
KADERKA Karel houslista (SRNŽU) 1933
KOHOUTOVÁ Jiřina houslistka (SRNŽU) 1945
KORN Jiří zpěvák (ARTES) 1949
KOUBKOVÁ Jana jazzová zpěvačka (SAI) 1944
KREJČÍ Jan houslista (UOH) 1942
KUNEŠ Jaroslav herec (HA) 1939
KŮROVÁ-MANŠINGROVÁ Jarmila baletka (SRNŽU) 1934
KŮS Slávek hobojista (UOH) 1929
KYNDL Tomáš balet, operní zpěvák (SRNŽU) 1949
LANGWEIL František sólohornista (SRNŽU) 1946
MALINJAK Josef houslista (UOH) 1943
MALKINA Lilian herečka (SRNŽU) 1938
MATOUŠEK Bohuslav houslista (SKU) 1949
MAYEROVÁ Carmen herečka (SRNŽU) 1944
MILÁČKOVÁ-VILDMANOVÁ Eva herečka (HA) 1943
MIŠÍK Vladimír hudebník, zpěvák (SAI) 1947
MRÁZKOVÁ-LUKŠAITÉ Giedre klavíristka, cembalistka, hráčka na varhany (SRNŽU) 1944
NÁHLOVSKÝ Josef herec (ARTES) 1949
PLACHÝ Zdeněk hudebník – zpěvák (UOH) 1935
PODNECKÝ Jiří hráč na trubku (UOH) 1942
PODSKALSKÝ Miloslav operní pěvec – bas (SRNŽU) 1944
RATAJ Miroslav herec (HA) 1943
ŘEHÁK Karel violista (SRNŽU) 1937
SCHMIEDBERGER Miloš herec, moderátor (ARTES) 1947
SLÁDEČEK Jiří violoncellista (SRNŽU) 1943
SLANÝ Bohumil houslista (SRNŽU) 1938
SMAŽÍK Ivan hráč na bicí nástroje (SRNŽU) 1944
SMOLA Oldřich violista (SRNŽU) 1948
SPÁLENÝ Petr hudebník, zpěvák, skladatel (SAI) 1944
STŘELCOVÁ Svatava klavíristka, pedagožka (SKU) 1946
SVĚRÁK Zdeněk herec (SRNŽU) 1936
VLASÁK Jan herec (SRNŽU) 1943
ŽUPANIČ Ladislav herec (SRNŽU) 1943