BÁRTLOVÁ-DOSEDĚLOVÁ Helena herečka (HA) 1926
BIALAS Milan klavírista (SRNŽU) 1935
ČERNÁ Vlasta operní pěvkyně (HA) 1926
DEJMKOVÁ Ludmila sborová zpěvačka (UPZ) 1936
FOLTÝN Jaroslav houslista (SKU) 1935
FRIESL Karel klavírista (SKU) 1938
HALMAZŇOVÁ-ŽIŽKOVÁ Danuše sborová zpěvačka (UPZ) 1928
HARNÍČKOVÁ Margit herečka (SRNŽU) 1923
JANEV Nikola hráč na trubku (ARTES) 1931
JONEŠOVÁ Jarmila sborová zpěvačka (UPZ) 1931
JOUZA Vojtěch houslista (UOH) 1934
KALANDEROVÁ Zdeňka sborová zpěvačka (UPZ) 1924
KNIRSCH Erich kapelník, aranžéř, skladatel (ARTES) 1928
KOLÁROVÁ Eva operní pěvkyně (HA) 1929
KOŠVANEC Svatopluk trombonista (SAI) 1936
LETENSKÁ Naděžda herečka (HA) 1926
MALÍŘOVÁ Anna sborová zpěvačka (UPZ) 1937
MALÝ Lubomír violista (SKU) 1938
MIHULE Jiří hobojista (UOH) 1937
MOKROŠ Josef flétnista (SRNŽU) 1930
NOVÁK Antonín houslista (UOH) 1936
NOVOSADOVÁ Marta baletka (HA) 1927
OLŠA Jaroslav zpěvák, moderátor (ARTES) 1938
PAVEL Petr moderátor, varietní umělec a konferenciér (ARTES) 1933
PEJSKAROVÁ Anuša herečka (HA) 1927
ŠTĚPNIČKA Jaroslav violista (SRNŽU) 1926
VLČEK Miroslav herec (HA) 1928
VODŇANSKÝ Jaroslav dirigent (SKU) 1936
WAGNER Roman violista (UOH) 1927
ZÁBRAHA Rostislav kapelník (ARTES) 1938
ZÍKA Jiří violista (SKU) 1932
ŽID Ladislav herec (HA) 1928