BAROVÁ Anna operní pěvkyně (SKU) 1932
BLÁHA Milan Hráč na akordeon, estrádní umělec (ARTES) 1927
BLÁHOVÁ Libuše operní pěvkyně (SRNŽU) 1923
BRABEC Vladimír herec (SRNŽU) 1934
BREJŠEK Jindřich dirigent (SAI) 1930
BRONEC Stanislav sborový zpěvák (UPSZ) 1933
HANTIGOVÁ Barbora artistka na visuté hrazdě v kopuli (SRNŽU) 1914
HLAVSA Lutobor flétnista (SRNŽU) 1924
HONZOVIČ Richard rozhlasový a televizní hlasatel (HA) 1934
HUŠKOVÁ Ljuba herečka (HA) 1925
CHVÁLA Jiří sbormistr, dirigent (SRNŽU) 1933
JANEČEK Václav artista – balanční tyče (ARTES) 1927
KNIPLOVÁ Naděžda operní pěvkyně (SRNŽU) 1932
KOZDERKOVÁ Jarmila klavíristka (SKU) 1934
KŘEMENÁK Karel operní pěvec (SRNŽU) 1929
KUTÍLEK Rudolf operní pěvec (SRNŽU) 1923
NOSKOVÁ-LESMANOVÁ Libuše operní pěvkyně (SRNŽU) 1921
NOVÁKOVÁ-BEZOUŠKOVÁ Věra operní pěvkyně (HA) 1924
PETRÁK Josef kontrabasista (SRNŽU) 1921
POSPÍŠIL Adolf houslista (UOH) 1922
POSPÍŠIL František houslista (SKU) 1933
SKÁLOVÁ Olga tanečnice, choreografka (HA) 1928
SOMR Josef herec (SRNŽU) 1934
SOVÍČKOVÁ Dagmar sborová zpěvačka (UPSZ) 1933
SRNEC Jiří herec, choreograf, libretista (HA) 1929
STEINEROVÁ Marie operní pěvkyně (SRNŽU) 1923
STOLBENKO Stanislav operní pěvec (HA) 1926
SVATOŇ Oldřich houslista (UOH) 1933
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana herečka (SRNŽU) 1934
TRÝBOVÁ Helena herečka (SRNŽU) 1924