ADAMOVÁ Jaroslava herečka (HA) 1925
BEK Josef herec (HA) 1918
BĚLSKÝ Vratislav varhaník, cemballista (SKU) 1924
BENEŠ Svatopluk herec (HA) 1918
BERÁNEK Václav orchestrální hráč (UOH) 1912
BERNHAUER Josef orchestrální hráč (UOH) 1918
BLAŽÍČKOVÁ Naďa baletka (HA) 1934
BRODSKÝ Vlastimil herec (HA) 1920
BROM Gustav dirigent, skladatel (SAI) 1922
CÍSAŘ Josef orchestrální hráč (UOH) 1908
ČECH František flétnista (SKU) 1923
ČERMÁK Karel orchestrální hráč (UOH) 1906
DEYL Karel hudební excentrik (ARTES) 1928
DÍTĚ Zdeněk herec (HA) 1920
DOBRODÍNSKÝ Jan Maria sbormistr, dirigent (SKU) 1925
DOLEŽAL Zdeněk tanečník (HA) 1934
DOMANÍNSKÁ Libuše operní pěvkyně (SKU) 1924
FENZLOVÁ-NEKOLOVÁ Helena baletka (HA) 1922
FIALOVÁ Květa herečka (HA) 1929
FIALOVÁ Vlasta herečka (HA) 1928
FORET Mirko hráč na trumpetu, dirigent (SAI) 1922
FRONĚK Miroslav fagotista (UOH) 1911
GAIEROVÁ Nelly herečka (HA) 1908
GLÁZROVÁ Marie herečka (HA) 1911
GRATZEROVÁ-DUBOVCOVÁ Kateřina baletka (HA) 1928
GREGOR Bohumil dirigent (SKU) 1926
HAKEN Eduard operní pěvec (HA) 1910
HÁLA Josef klavírista, cemballista (SKU) 1928
HANČL Antonín konferenciér (ARTES) 1927
HEGERLÍKOVÁ Antonie herečka (HA) 1923
HERMANOVÁ Ljuba zpěvačka, herečka (ARTES) 1913
HOLUB Miroslav herec (HA) 1915
HOLÝ Jiří herec (HA) 1922
HORNÍČEK Miroslav herec (HA) 1918
HRNČÍŘ Josef dirigent (SKU) 1921
HRUŠÍNSKÝ Rudolf herec (HA) 1920
HURNÍK Ilja skladatel, klavírista (SKU) 1922
HYLLASOVÁ-KOVALOVÁ Jarmila baletka (HA) 1925
JANÍČEK Albert tanečník, choreograf (HA) 1926
JÍLEK Zdeněk klavírista (SKU) 1919
JONÁŠEK Emil sborový zpěvák (UPSZ) 1914
KABÁTOVÁ Zita herečka (HA) 1913
KARHÁNEK Rudolf tanečník (HA) 1923
KARLÍK Josef herec (HA) 1928
KEMR Josef herec (HA) 1922
KOHOUT Antonín violoncellista (SKU) 1919
KOPECKÝ Miloš herec (HA) 1922
KOSÍK Gernot houslista (UOH) 1912
KOSTOHRYZ Milan klarinetista (SKU) 1911
KOUBKOVÁ Emma zpěvačka (UPSZ) ?
KREJČA Otomar herec (HA) 1921
KUBÁNKOVÁ Věra herečka (HA) 1924
KUKLA Jan konferenciér (ARTES) 1933
LÍR Jiří herec (HA) 1923
LUKAVSKÝ Radovan herec (HA) 1919
MARTINOVSKÝ Václav violista (UOH) 1908
MIENEIL František orchestrální hráč (UOH) 1924
MOUČKA Jaroslav herec (HA) 1923
NEUMANN Václav dirigent (SKU) 1920
NEZVAL Gustav herec (HA) 1907
NOVÁK Jiří houslista (SKU) 1924
NOVOTNÝ Břetislav houslista (SKU) 1924
PANENKA Jan klavírista (SKU) 1922
PINKAS Jiří dirigent, sbormistr (SKU) 1920
PRŮCHOVÁ Vlasta zpěvačka (SAI) 1926
RÁŽ Vladimír herec (HA) 1923
ROPEK Jiří varhaník (SKU) 1922
ROZSYPALOVÁ Zora herečka (HA) 1922
RŮŽEK Martin herec (HA) 1918
RŮŽIČKOVÁ Zuzana cembalistka (SKU) 1927
ŘEHOŘ Zdeněk herec (HA) 1920
SEJK Soběslav herec (HA) 1922
SHEJBAL Josef hobojista (SKU) 1910
SCHRÁNIL Raoul herec (HA) 1910
SIMONOVÁ Ivetta zpěvačka (HA) 1928
SKÁLOVÁ Ema herečka (HA) 1915
SKOVAJSOVÁ-DĚDIČOVÁ Bohuslava operní pěvkyně (HA) 1926
SKOVAJSOVÁ-MILOVANSKÁ Lída operní pěvkyně (HA) 1921
SLÁDEK Jiří hudebník (ARTES) 1922
SOUMAROVÁ-MLEJNKOVÁ Vlasta koncertní pěvkyně (HA) 1927
SOVÁK Jiří herec (HA) 1920
STEIMAROVÁ-JUHANOVÁ Jiřina herečka, operetní zpěvačka (HA) 1916
STŘÍŠKA Jaroslav operní pěvec (HA) 1919
ŠLECHTA Milan varhaník (SKU) 1923
ŠTÁRALOVÁ Libuše sborová zpěvačka (UPSZ) 1921
ŠTAUBERTOVÁ Marie akrobacie na pevném drátě (ARTES) 1938
ŠTĚPÁN Pavel klavírista (SKU) 1925
ŠTERCL Jaroslav herec (HA) 1919
ŠUBRTOVÁ Milada operní pěvkyně (HA) 1924
TAUBEROVÁ Maria operní pěvkyně (HA) 1911
TICHÁNKOVÁ Věra herečka (HA) 1920
TROLLER Rudolf kontrabasista (UOH) 1913
UHER Josef kontrabasista (UOH) 1918
VEČL Ladislav sborový zpěvák (UPSZ) 1906
VESELÁ Alena varhanice (SKU) 1923
VOSTRČILOVÁ Ludmila herečka (HA) 1918
ZÁZVORKOVÁ Stella herečka (HA) 1922
ZEMÁNKOVÁ Inka zpěvačka (HA) 1925
ZICHOVÁ Zorka klavíristka (SKU) 1920
ŽALOUDKOVÁ Miroslava operní pěvkyně (UPSZ) 1923
ŽALUD Jiří tanečník (HA) 1936
ŽÍDEK Ivo operní pěvec (HA) 1926
ŽIŽKA Vladimír hráč na bicí nástroje (SAI) 1927