je ocenění, za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce. Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace – Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké sdružení Artes, Unie – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění.

Slavnostní předávání probíhá každoročně v komorní atmosféře v přítomnosti oceněných umělců a jejich příbuzných a blízkých. Stejně tak se pravidelně koná předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX, které výstižně charakterizoval pan Vlastimil Brodský slovy „My se máme možnost setkávat a vidět jen na hřbitovech, nebo v krematoriu, upřímně děkuji NADACI ŽIVOT UMĚLCE za možnost sejít se i někde jinde“. Národní dům na Smíchově tak každoročně přivítá kolem 350 umělců z různých oborů a nabídne neopakovatelnou vánoční atmosféru.

Děkujeme zejména společnosti INTERGRAM, která nám umožňuje realizovat Ocenění SENIOR PRIX a následnou péči o její držitele.