Příjem žádostí o příspěvky na umělecké projekty z prostředků NŽU – 2. výzva v úterý dne 30. 4. 2019 do 15,00 hod.

Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou! (Rozhoduje poštovní razítko na obálce, nejpozději 30. 4. 2019!)

Ve dnech 29. – 30. 4. 2019 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí.

Žádosti je možné do 29. 4. 2019 osobně zanechávat v podatelně (vchod C, přízemí).

Dne 30. 4. 2019 pouze na sekretariátě nadace!

Žádosti zanechané na vrátnici nebudou zařazeny do výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku!