Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou! (Rozhoduje poštovní razítko na obálce, nejpozději 28. 2. 2018!)

Ve dnech 26. – 28. 2. 2018 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí.

Žádosti je možné do 27. 2. 2018 osobně zanechávat v podatelně (vchod C, přízemí).

Dne 28. 2. 2018 pouze na sekretariátě nadace!

Žádosti zanechané na vrátnici nebudou zařazeny do výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku!