top of page

Zdravice českým sborům

Updated: Nov 17, 2022


Ředitelka Nadace život umělce dr. Svatava Barančicová byla čestným hostem XVI. sjezdu Unie českých pěveckých sborů, který proběhl 16. října v pražském Hlaholu. Pozdravila delegáty zdravicí, v níž připomněla letošní 30. výročí Nadace život umělce a vyzdvihla podporu, kterou NŽU přispívá k profesionálnímu i amatérskému sborovému zpěvu. Mezi čestnými hosty byly osobnosti, jako prof. Chvála, prof. Klener, Jiří Pavlica ad.32 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page