top of page

Naši zřizovatelé: Svaz autorů a interpretů

Updated: Feb 15


Jakub Nový, předseda SAI

Nadace Život umělce byla v roce 1992 založena představiteli šesti profesních organizací výkonných umělců, které tak patří mezi její zřizovatele. Co to je za organizace? Koho zastupují? A co je jejich cílem? Na tyto otázky vám odpovíme v našem novém seriálu. Jako první si posvítíme na Svaz autorů a interpretů (SAI).


SAI je organizací všech, kteří tvoří, skládají, koncertují nebo vydávají hudbu, pořádají koncerty a různé hudební akce. Ať už se jedná o zvučná jména hudební scény nebo o začínající hudebníky, kteří teprve hledají svou uměleckou cestu. Zastupuje muzikanty populární hudby nejrůznějších žánrů - od rocku a taneční hudbu přes pop a hiphop po folk či alternativní scénu. 


Řeší problematiku tuzemské tvorby, ochranu hudebního prostředí a problematiku týkající se kolektivní správy a uzavírání kolektivních smluv s uživateli. Snaží se zlepšovat podmínky umělecké tvorby a spolupracuje se všemi organizacemi, které na to mají vliv. Zabývá se také odborným vzděláváním v relevantních tématech, pořádá soutěže a podporuje hudební projekty. 


Vznik SAI sahá do roku 1988 a pojí se s ním jména, jako jsou Michal Prokop nebo Michael Kocáb. V jeho řadách byli a jsou muzikanti jako například David Koller, Karel Černoch, Bára Basiková nebo instituce jako Konzervatoř Jaroslava Ježka a další školy.
Dvě otázky pro předsedu SAI Jakuba Nového 


Proč se přidat k SAI?


SAI je profesní organizace hudebníků. Komunikujeme se státní správou - udělali jsme hodně práce v oblasti autorského práva, připomínkovali jsme novely autorského zákona, byli jsme velmi aktivní v době covidové pandemie a i díky SAI se podařilo vytvořit záchranné programy a komunikovat s tehdejší Vládou ČR. Vůči institucím tedy často děláme kroky, které nejsou na první pohled vidět, ale jejich dopady jsou dlouhodobé. 


Členství v SAI tedy podporuje vytváření vhodných podmínek pro novou tvorbu a podnikání v oblasti hudby. Zatím posledním tématem, které jsme s MK ČR řešili, je tzv. status umělce, který po vzoru západních zemí pomůže umělcům v systému sociálního a zdravotního pojištění například v době, kdy vytváří nová díla a negenerují příjem. 


Velkým projektem SAI jsou Muzikanti do škol, ten ukazuje a učí žáky, jak vzniká hudební dílo - od napsání hudby, textu po produkci nahrávky. Učíme je tak hodnotě hudby a tvorby, ukazujeme žákům, že za vytvořením nahrávky není jen zábava, ale také kus práce. 


Pro aktivní muzikanty máme soutěž Šance Muzikus, přes kterou dostáváme interprety na větší festivaly, nebo Kytarovou arénu, v které se setkávají hráči na kytaru. Komunikujeme i s médii o nasazování nové tuzemské tvorby do rotace. Rozptyl našich aktivit je tedy široký a doplňujeme jej i workshopy na různá témata (kolektivní správa, autorské právo, daňová problematika a účetnictví) a individuální konzultací pro členy. 


Jak je pro SAI důležitá Nadace Život umělce?  


Nadace Život umělce si velmi vážíme, protože je to jeden z mála subjektů v oblasti kultury, který pokrývá celou šíři podpory a problematiky nejen v oblasti hudby. Zejména podpora seniorů, kteří působili v oblasti umění, je ojedinělá. Dalšími důležitými aspekty jsou sociální podpora umělců a jejich rodin v tíživé životní situaci, nebo spolupráce s kulturními akcemi a institucemi, které dávají příležitost mladým výkonným umělcům. 


Nadace prošla v posledních letech velkým posunem v oblasti digitalizace a komunikace. Také předávání ocenění Master Prix (dříve Senior Prix) je nyní více reprezentativní událostí, při které se potkávají umělci z různých oborů a generací. To vše dohromady je velmi záslužná činnost pro výkonné umělce, která navíc prezentuje celé společnosti, že tvorba umění není vždy jen zábava, ale především vytváření společných kulturních hodnot. Jako Rada SAI přejeme Nadaci Život umělce, aby se jí nadále dařilo a dále rozvíjela své aktivity. 


105 views0 comments

Comments


bottom of page