top of page

II. výzva: Granty pro umělecké projekty


Nadace Život umělce vypisuje letos již druhou výzvu k podávání žádostí o granty na umělecké projekty. Výzva potrvá od 1.6. do 31.8. 2023 (končí toho dne o půlnoci, na žádosti poslané s pozdějším datem nebude brán zřetel). Granty budou vyhodnoceny v září. Žádosti se podávají pouze prostřednictvím našeho grantového systému, který naleznete zde. NEZASÍLEJTE DUPLICITNĚ ŽÁDOSTI V PAPÍROVÉ FORMĚ ani datovkou. Toto opatření bylo zrušeno.

Každý žadatel může v kalendářním roce obdržet podporu pouze na dva granty (počítají se do toho i projekty s dlouhodobou smlouvou). Nelze žádat o nový příspěvek na stejný projekt, který již letos grant dostal. Naopak pokud byl žadatel v první výzvě neúspěšný, projekt mu byl zamítnut (třeba z formálních nedostatků v žádosti) nebo svůj projekt mezitím nějak posunul, rozšířil, upřesnil koncepci, může si podat žádost znova. Všechny podpořené akce musí být realizovány a vyúčtovány ještě v tomto roce, nelze žádat na akce s realizací v roce 2024.

125 views
bottom of page