top of page

Běží výzva pro umělecké granty 2024Správní rada NŽU rozhodla o vypsání dvou grantových výzev na umělecké projekty v roce 2024. První výzva pro podávání žádostí o podporu uměleckých projektů začíná 1.1.2024 a poběží do 29.2.2024. O příspěvcích správní rada rozhodne na svém zasedání v březnu. Teprve poté budou vypláceny příspěvky na projekty, ovšem mohou být vyplaceny i zpětně na akce, které od ledna 2024 již proběhnou.

Jeden pořadatel může dostat příspěvek maximálně na dva projekty. Pokud zašle více žádostí, správní rada si vybere dvě z nich, ostatní zamítne.

Pořadatelé akcí plánovaných na druhé pololetí mohou žádat o příspěvky ještě ve druhé výzvě, která bude vypsána 1.6. – 31.8. 2024. Doporučujeme sledovat novinky na našem webu a přečíst si podmínky pro přidělení příspěvku, oddíl 4.


218 views
bottom of page