Výsledky 1. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s

Pokračovat ve čtení