pro dárce finančních darů Daňové zvýhodnění – dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, platném znění pro dárce fyzické osoby – § 15, odst. 1, 2 a pro dárce právnické osoby – § 20, odst. 8, 9, 10