Výsledky hodnocení

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 24. května 2016 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubna 2016. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete

Pokračovat ve čtení