Medicína pro hudebníky

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, Pavel Drbal, tel. 776751715. www.medicinahudebniku.cz