NADACE ŽIVOT UMĚLCE byla založena 3. 6. 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Našimi zřizovateli je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Uměleckého sdružení Artes. Zástupci zřizovatelů jsou členy správní a dozorčí rady nadace. Činnost nadace byla zahájena slavnostním koncertem v Rudolfínu. Svou činnost realizujeme ve čtyřech základních oblastech.

1) Aktivní podpora mladých výkonných umělců
Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.

2) Podpora projektů
Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.

3) Podpora výkonných umělců seniorů
Vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnujeme velkou část podpor těm významným uměleckým seniorům, kteří ke konci života zůstávají osamoceni bez svých nejbližších. Nadace od roku 1993 uděluje SENIOR PRIX jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.

Nejen pro seniory jsou určeny sociální příspěvky pro výkonné umělce, popř. jejich rodinné příslušníky, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (nemoc, soc. tíseň, úmrtí v rodině, apod.). Písemné žádosti s vyjádřením profesní organizace lze předkládat v průběhu celého roku do sídla nadace.

Formulář pro podávání žádostí o sociální příspěvky naleznete ZDE.

Pravidla pro udělování nadačních sociálních příspěvků naleznete ZDE.

4) Nezapomeneme

Nadace spravuje a pečuje o pietní místo na Vyšehradském hřbitově – Slavíně (oddíl 6/ hrob č. 88), kde jsou uloženy ostatky herečky Vlasty Fabianové, herečky a zpěvačky Ljuby Hermanové, herce Zdeňka Dítě, dirigenta Karla Vlacha, herečky Dagmar Sedláčkové, zpěvačky Drahomíry Tikalové, zpěvačky a první předsedkyně Správní rady NADACE ŽIVOT UMĚLCE Zuzany Navarové, herce Richarda A. Strejky, herečky Zity Kabátové-Zavřelové, hobojisty Jiřího Krejčího, barytonisty Václava Zítka a sopranistky Evy Děpoltové a dirigenta Zdeňka Bartáka, st., herečky Daniely Krhutové a jazzové zpěvačky Vlasty Průchové Hammerové a jejího manžela, jazzmana Jana Hammera.

Nadace také spravuje a pečuje o pietní místo na hřbitově na Malvazinkách (oddíl BII, hrob č. 350), kde jsou uloženy ostatky pěvce a člena Národního divadla v Praze pana Bedřicha Plaške a primabaleríny Taťány Juřicové.

Nadace dále spravuje a pečuje o náhrobek  Voskovce a Wericha na Olšanském hřbitově (oddíl 9/hrob č. 267), finančně přispěla na záchranu opuštěných hrobů hereček Lídy Baarové a Růženy Naskové na Strašnickém hřbitově a na témže místě nechala instalovat pamětní desku (STU/9, 4315se jménem herečky Nelly Gaierové namísto jejího hrobu, který byl bohužel v minulosti zrušen pro neplacení poplatků.