Nadační listy Život umělce vznikly zejména k účelu propagace všech činností, kterými se nadace od svého založení zabývá, ale věnují se také jednotlivým uměleckým oborům a samotným umělcům působícím v daných oblastech jevištního umění.
Rádi bychom, aby Nadace Život umělce více pronikla do povědomí veřejnosti. Věříme proto, že zveřejňování Nadačních listů i na internetových stránkách nadace bude pro všechny jejich čtenáře a další příznivce vítaným počinem.

Nadační listy v roce 2011
Nadační listy v roce 2010
Nadační listy v roce 2009
Nadační listy v roce 2008