1. Pro vyhotovení vyúčtování poskytnuté finanční částky na projekt naleznete Pokyny pro vyplneni zadosti 2018
2. V termínu stanoveném smlouvou doložte krátké slovní zhodnocení projektu spolu s kompletně vyplněným formulářem pro vyúčtování a doložte jej kopiemi účetních dokladů (výdajových či příjmových pokladních dokladů, paragonů, účtenek a faktur při platbách v hotovosti), případně smluv, případně faktur a výpisů z bankovního účtu v případě platby bankovním převodem atd.
3. Přiložte také propagační materiály s logem nebo textem o podpoře NADACE ŽIVOT UMĚLCE, jako doklad o plnění prezentace nadace a dále případné dokumenty prokazující odezvu projektu v médiích.
4. Veškeré dokumenty k vyúčtování se odevzdávají nadaci v listinné podobě, a to vždy v počtu jednoho exempláře od každého dokumentu.

Formuláře a Pokyny pro vyplnění žádosti naleznete v sekci KE STAŽENÍ. Před vyplněním formuláře si přečtěte Pokyny pro vyplnění žádosti!!