Žádáme všechny zájemce o příspěvky na umělecké projekty o informaci, zda se jejich umělecké projekty, ke kterým zasílají žádosti o příspěvky, již v letošním roce realizovaly, případně budou realizovat nebo zda jsou zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Tyto informace využijeme při hodnocení došlých žádostí. Žádosti o sociální příspěvky poběží ve stávajícím režimu. Informace o dalším vývoji budou zveřejněny na www nadace, dále mohou být předány telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence žadatelům.