home icon white2.png
 
umelecke-projekty.jpg

01

GRANTOVÝ PROGRAM 2022

Umělecké projekty  

Elektronické podání

Podpora kulturních aktivit hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

NŽU vypisuje 1 – 3 výzvy grantové výzvy na podporu uměleckých projektů. Elektronický formulář pro podání přihlášky do grantového řízení naleznete zde: https://granty.nadace-zivot-umelce.cz/
Pro rok 2022 jsou granty uzavřeny. Nejbližší výzvu vypíšeme v lednu 2023. 
Přihláška do grantového řízení se podává výhradně elektronicky, stejně jako vyúčtování projektu. 

Do grantového řízení se žadatel dostane úplným a pravdivým vyplněním formuláře. Včetně povinné přílohy - dokladu o bankovním účtu. Významnou váhu má doporučení profesní organizace, pokud je žadatel jejím členem. Formulář musí být zaslán nejpozději před půlnocí posledního dne trvání výzvy, opožděné žádosti nebo žádosti zaslané mimo vypsané grantové období jsou vyřazeny. 
Při úspěšném odeslání formuláře dostane žadatel automatickou odpověď o přijetí žádosti. Pokud ji neobdrží, je třeba se ujistit, zda žádost došla, případně opakovat zaslání. 
Zamítnutí žádosti někdy i před uzavřením výzvy mohou dostat projekty, které jsou mimo působnost nadace, nekompletní nebo požadují financování položek, které nadace nepodporuje. Jsou z hodnocení vyřazeny. 
O udělení grantu rozhoduje správní rada, která se sejde po uzavření výzvy. O výši příspěvku žadatele informuje opět systém, do kterého je bodování a rozhodnutí rady uloženo. Udělení grantu s číslovkou nula znamená, že žádost byla posouzena a zamítnuta. Seznam úspěšných žadatelů zveřejňujeme na webových stránkách.
Poté následuje mail z NŽU se smlouvou a konkrétními položkami, na které byl příspěvek schválen a které budou sledovány při vyúčtování. 
Doporučení pro úspěšné vyřízení grantu a další podrobnosti najdete v oddílu 04

zpět do sekce Žádosti a granty