Na Pražské konzervatoři proběhlo 23.6. 2022 předání Ceny Zuzany Navarové dvěma nejlepším absolventům posledního ročníku hudebně dramatického oboru. Ředitelka Nadace život umělce předala cenu spojenou s finanční odměnou Dominice Medlínové a Josefu Bánovcovi za účasti ředitele konzervatoře Petra Čecha a vedoucí hudebně dramatického oddělení Ilony Svobodové. Oběma oceněným gratulujeme!