Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v r. 2018) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem 2018 a končí 31. červencem 2018.

Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné – viz Pokyny pro vyplneni zadosti 2018

Formulář žádosti pro fyzické osoby: form_fo_2018_1.7.
Formulář žádosti pro právnické osoby: form_po_2018_1.7.