Výsledky výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2017

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. září 2017 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2017. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.