Výsledky výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 15. května 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.