Výsledky hodnocení

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 19. září 2016 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o
příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2016.
Výsledky (schválené i neschválené žádosti) nalzenete zde.