Výsledky 3. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 18. 9. 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. 7. 2019. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.
Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.