Příjem žádostí o příspěvky na umělecké projekty z prostředků NŽU – 2. výzva v úterý dne 30. 4. 2019 do 15,00 hod.

Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou! (Rozhoduje poštovní razítko na obálce, nejpozději 30. 4. 2019!) Ve dnech 29. – 30. 4. 2019 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí. Žádosti je možné do 29. 4. 2019 osobně zanechávat v podatelně (vchod C, přízemí). Dne 30. 4. 2019 pouze na sekretariátěPokračovat ve čtení

Výsledky 1. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2019. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

2. výzva na poskytnutí nadačních příspěvků na projekty

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. 3. 2019 a končí 30. 4. 2019. Správní rada nadace bude hodnotit pouze žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení