Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem a konče 31. červencem 2017. Správní rada nadace bude hodnotit pouze žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálněPokračovat ve čtení

Medicína pro hudebníky

Česká společnost pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, Pavel Drbal, tel. 776751715. www.medicinahudebniku.cz