Výsledky výzvy ze dne 13.3.2018

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v r. 2018) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. březnem 2018 a končí 30. dubna 2018. Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení

Příjem žádostí o příspěvky na umělecké projekty z prostředků NŽU – 1. výzva ve středu dne 28. 2. 2018 do 16,00 hod.

Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou! (Rozhoduje poštovní razítko na obálce, nejpozději 28. 2. 2018!) Ve dnech 26. – 28. 2. 2018 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí. Žádosti je možné do 27. 2. 2018 osobně zanechávat v podatelně (vchod C, přízemí). Dne 28. 2. 2018 pouze na sekretariátěPokračovat ve čtení