Cena NADACE ŽIVOT UMĚLCE Zuzany Navarové

Cenu  NADACE ŽIVOT UMĚLCE Zuzany Navarové na Pražské konzervatoři obdržela slečna Rosalie Malinská a pan Martin Klapil z Hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Ceny Jiřího Adamíry na Katedře činoherního divadla na DAMU – obdržela slečna Eliška Zbranková a pan Viktor Kuzník.

Výsledky grantové výzvy na podporu uměleckých projektů

Dne 9. 6. 2020 se členové správní rady NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyjádřili ke všem došlým žádostem na podporu uměleckých projektů. Výsledek ZDE.   Vzhledem k nastalé situaci s propoknutím Coronaviru a velkému množství žádostí nemohla správní rada vyhovět většímu množství žadatelů a pokud ano, tak většinou ne v plné výši, děkujeme za pochopení.    

Upozornění

Žádáme všechny zájemce o příspěvky na umělecké projekty o informaci, zda se jejich umělecké projekty, ke kterým zasílají žádosti o příspěvky, již v letošním roce realizovaly, případně budou realizovat nebo zda jsou zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Tyto informace využijeme při hodnocení došlých žádostí. Žádosti o sociální příspěvky poběží ve stávajícím režimu. Informace o dalším vývoji budou zveřejněny na www nadace, dále mohou býtPokračovat ve čtení