Výsledky grantové výzvy na podporu uměleckých projektů

Dne 9. 6. 2020 se členové správní rady NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyjádřili ke všem došlým žádostem na podporu uměleckých projektů. Výsledek ZDE.   Vzhledem k nastalé situaci s propoknutím Coronaviru a velkému množství žádostí nemohla správní rada vyhovět většímu množství žadatelů a pokud ano, tak většinou ne v plné výši, děkujeme za pochopení.    

Upozornění

Žádáme všechny zájemce o příspěvky na umělecké projekty o informaci, zda se jejich umělecké projekty, ke kterým zasílají žádosti o příspěvky, již v letošním roce realizovaly, případně budou realizovat nebo zda jsou zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Tyto informace využijeme při hodnocení došlých žádostí. Žádosti o sociální příspěvky poběží ve stávajícím režimu. Informace o dalším vývoji budou zveřejněny na www nadace, dále mohou býtPokračovat ve čtení

Společnost Intergram představuje NADACI ŽIVOT UMĚLCE

INTERGRAM není jen kolektivním správcem práv výkonných umělců a výrobců, který pro ně vybírá odměny za užívání jejich tvorby. Ze zákona má také poskytovat sociální, kulturní či vzdělávací služby. Významným nástrojem k tomuto účelu je pro něj Nadace Život umělce, která byla založena již 3. června 1992 právě na půdě INTERGRAM. Článek INTERGRAM PŘEDSTAVUJE: NADACE ŽIVOT UMĚLCE