Příjem žádostí o příspěvky na umělecké projekty z prostředků NŽU – 1. výzva ve středu dne 28. 2. 2018 do 16,00 hod.

Poté příjem žádostí zaslaných pouze poštou! (Rozhoduje poštovní razítko na obálce, nejpozději 28. 2. 2018!) Ve dnech 26. – 28. 2. 2018 v rámci výzvy na poskytování finančních příspěvků na umělecké projekty – nebude výkonný aparát již poskytovat žádné konzultace k obsahu a formě žádostí. Žádosti je možné do 27. 2. 2018 osobně zanechávat v podatelně (vchod C, přízemí). Dne 28. 2. 2018 pouze na sekretariátěPokračovat ve čtení

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v r. 2018) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. lednem 2018 a končí 28. února 2018. Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálněPokračovat ve čtení

Výsledky výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2017

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. září 2017 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2017. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde.