Výsledky 3. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 18. 9. 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. 7. 2019. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

Veřejné výběrové řízení

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2019 (využitelné na projekty konané v roce 2019) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. 7. 2019 a končí 31. 7. 2019. Správní rada nadace bude hodnotit pouze žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení

Výsledky 2. výzvy 2019

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. 5. 2019 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. 4. 2019. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.