G R A N T O V Á  V Ý Z V A C O V I D – 1 9

NADACE ŽIVOT UMĚLCE  vyhlašuje grantovou výzvu COVID – 19 na poskytnutí finanční pomoci pro OSVČ – výkonné umělce – působící v ČR, mající české občanství a/nebo trvalé bydliště v ČR, případně povolení k pobytu na území ČR. Žadatelé mohou požádat prostřednictvím PDF formuláře (formulář zde).

  • Formulář je třeba vyplněný vytisknout, podepsat a doručit do sídla NADACI ŽIVOT UMĚLCE.
  • V případě, že žadatel je členem profesní organizace, dodá formulář příslušné profesní organizaci, která ji potvrdí a předá NADACI ŽIVOT UMĚLCE.

Výzva je vyhlášena s účinností od 1. 5. 2020 s uzávěrkou do vyčerpání finančních prostředků (informace o ukončení výzvy bude zveřejněna na www nadace).