Archiv autora: safar

Výsledky 3. výzvy

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 17. září 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 31. července 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

3. Výzva na poskytnutí příspěvků

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v r. 2018) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. červencem 2018 a končí 31. červencem 2018. Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení

Výsledky výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 15. května 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.