Archiv autora: safar

Výsledky výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 15. května 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 30. dubnu 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

Výsledky výzvy ze dne 13.3.2018

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE na svém jednání dne 13. března 2018 vyhodnotila všechny včas doručené a obsahově i formálně úplné žádosti o  příspěvky na umělecké projekty z výzvy s uzávěrkou ke dni 28. února 2018. Výsledky (schválené i neschválené žádosti) naleznete zde. Žadatelé podpořených projektů budou písemně vyrozuměni.

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2018 (využitelné na projekty konané v r. 2018) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. Výzva je vyhlášená počínaje 1. březnem 2018 a končí 30. dubna 2018. Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné –Pokračovat ve čtení