Archiv autora: safar

Informace pro zájemce o příspěvky

Žádáme všechny zájemce o příspěvky na umělecké projekty o informaci, zda se jejich umělecké projekty, ke kterým zasílají žádosti o příspěvky, již v letošním roce realizovaly, případně budou realizovat nebo zda jsou zrušeny nebo přesunuty na jiné termíny. Tyto informace využijeme při hodnocení došlých žádostí. Žádosti o sociální příspěvky poběží ve stávajícím režimu. Informace o dalším vývoji budou zveřejněny na www nadace, dále mohou být předány telefonicky neboPokračovat ve čtení

Veřejné výběrové řízení

Správní rada NADACE ŽIVOT UMĚLCE vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2020 (využitelné na projekty konané v roce 2020) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly. výzva je vyhlášená počínaje 1. 3. 2020 a končí 31. 3. 2020. NOVINKA – ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU JE MOŽNO ODESLAT ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM VÝZVA  A POKYNY PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ –ZDE ElektronickýPokračovat ve čtení