25. výročí založení NADACE ŽIVOT UMĚLCE

  • 14. 4. 1992 zahájení činnosti
  • 1. 6. 1992 schválení prvního statutu nadace
  • 3. 6. 1992 slavnostní zahájení koncertem v pražském Rudolfinu za účasti Zuzany Navarové